Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frombluuu bluuu vialottibluebell lottibluebell
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort
7327 2ad0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viawakemeupx wakemeupx
2553 fa07 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viasoko soko
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viasarazation sarazation
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viasoko soko
1923 827e
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
8401 d86b 500
Reposted fromnoirceur noirceur
5989 4cc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Kiedy porównujesz dziecko z innymi czuje sie ono oceniane. Czuje się gorsze bo w jego mniemaniu, gdyby było lepsze z nikim byś go nie porównywał. Ciągłe wspominanie o innych dzieciach każe mu wyciągać wnioski, że nie jest wystarczająco dobre
— takie ciekawe wykłady
Reposted fromesperalblues esperalblues
0208 6db1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
4844 543f 500
Reposted fromunterland unterland
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica
5399 d8a2 500
Reposted frommy-little-world my-little-world
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl