Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

zaopatrz się w kogoś na jesień.

Reposted fromlovvie lovvie
4135 a40a
Reposted fromselkies-song selkies-song
6505 5a17
Reposted fromoutoflove outoflove
5673 9b81
Reposted fromslodziak slodziak
Reposted fromjasminum jasminum
1513 0bec
Reposted fromIriss Iriss
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
1761 abe8 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves
0054 9c75
Reposted fromiamstrong iamstrong
9541 959d
Reposted frominkteller inkteller
6512 fa85 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
3181 a3c8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

"Wszystkie Twoje herbaty stygną. Z rozpędu zawsze zaparzam dwie, Twoja stoi nietknięta. Ciągle się spóźniasz, ale nie mam Ci tego za złe. Ja też wiecznie jestem w niewłaściwym miejscu i czasie. Wiesz w ilu mężczyznach widziałam już Twoją twarz? Zdarzają mi się pomyłki.

A Ty? Śpisz czasem w niewłaściwych łóżkach?"

8ipół

Reposted fromneverragain neverragain
5121 4b87 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
5590 6acd
Reposted fromiamstrong iamstrong
4038 7022 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi
9208 4abb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl