Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves
0054 9c75
Reposted fromiamstrong iamstrong
9541 959d
Reposted frominkteller inkteller
6512 fa85 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
3181 a3c8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

"Wszystkie Twoje herbaty stygną. Z rozpędu zawsze zaparzam dwie, Twoja stoi nietknięta. Ciągle się spóźniasz, ale nie mam Ci tego za złe. Ja też wiecznie jestem w niewłaściwym miejscu i czasie. Wiesz w ilu mężczyznach widziałam już Twoją twarz? Zdarzają mi się pomyłki.

A Ty? Śpisz czasem w niewłaściwych łóżkach?"

8ipół

Reposted fromneverragain neverragain
5121 4b87 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
5590 6acd
Reposted fromiamstrong iamstrong
4038 7022 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi
9208 4abb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Nie spełniam nawet własnych oczekiwań
— depresja
Reposted fromdepresja depresja
3374 f39f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

bardzo denerwuje mnie, kiedy faceci używają zwrotu „zostawiła mnie dla innego”. Nie, nie zostawiła Cię dla innego. Zostawiła Cię, bo jej:

a) nie kochałeś

b) nie doceniałeś

c) kochałeś ją i doceniałeś, ale nie umiałeś jej tego okazać.

— wyrwanezkontekstu (http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/to-nieprawda-ze-kobieta-odchodzi-zwykle-do-innego/)
4521 aa6f 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
Słuchaj siebie.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
6801 9ed7

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie
2427 b7ed 500
Reposted frommartynkowa martynkowa
6606 3ba0
Reposted fromtooskaa tooskaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl